Marex centar

FIZIJATRIJA | ELEKTROTERAPIJA

Fizikalna terapija - Elektroterapija je procedura u kojoj se električna struja koristi u svrhu lečenja bolnih stanja. Uopšteno govoreći, elektroterapija smanjuje bol, uklanja otok i smiruje upalne procese.

Fiziološki, ispod elektroda ili u zoni prostrujavanja dogadaju se sledeci fiziološki procesi:

 • vazodilatacija (širenje krvnih sudova)
 • hiperemija (crvenilo kože uz prisutnu toplotu)
 • poboljšava se izmena tecnosti u celiji i normalizira pH
 • smanjuje senzibilnost osetljivih receptora dakle smanjuje bol)
 • ubrzava se zarastanje i revitalizacija tkiva
 • povecava mišićna kontrakcija...

Modernim i potpuno kompjuteriziranim aparatima za fizikalnu terapiju - elektroterapiju omogućujemo precizno korišćenje terapijskog oblika za sva oboljenja koja dobro reagiraju na ovakav nacin lijecenja.

U kronicnih oboljenja, postoperativnom oporavku ili u sanaciji akutnih ozlijeda elektroterapija se u pravilu kombinira sa cijelim nizom drugih fizioterapijskih tehnika, od masaže, lasera, ultrazvuka, pa sve do kineziterapije
Terapijske struje koje se koriste u fizikalnoj terapiji sa kojima se mozete susresti kod nas su:

 • Dijadinamske struje
 • Galvanska struja
 • Eksponencijalna struja
 • Modulisana struja SWS
 • Jonoforeza
 • Neofardaska struja
 • Ultranadrazajne \Traebartove\ struje
 • Interferentne struje
 • Ruske stuje
 • Transkutana elektricna nervna stimulacija - TENS

    Dijadinamicne struje - su niskofrekventne impulsne jednosmerne struje koje je dizajnirao lekar Pijer Bernar pa se zovu i Bernarove struje. Njihovo dejstvo se sastoji u poboljšanju trofike tkiva, postižu aktivnu hiperemiju koja izaziva reapsorpciju edema. Deluju analgeticki tj. smanjuju bol.
    - Indikacije: artroze, artritis, periartritis, epikondilitis, entezopatije, cervikalni i lumbalni sindrom, distorzije, distenzije, kontuzije, radikulopatije, neuralgije, itd.
    - Kontraindikacije: važe kao i za Galvansku struju.

    Galvanska struja - je jednosmerna konstantna struja i ne menja smer i jacinu. Galvanska struja izaziva hiperemiju u koži i dubljim tkivima i smanjuje bol. Hiperemija poboljšava trofiku tkiva, smanjuje otok i zapaljenski proces.

        - Indikacije: artroze, artritis, burzitis, tendinitis, periartritis, neuritis i neuralgije, entezopatije, distorzije i distenzije, cervikalni i lumbalni sindrom, reinoov sindrom, periferne pareze i paralize, itd.

        - Kontraindikacije: krvarenje i sklonost ka krvarenju, maligni tumori, defekti kože, trudnoca, febrilnost, dekompenzacija srca i pluca, srcani pejsmejker, itd.

    Eksponencijalna struja nalaze primenu kod perifernih mlitavosti kod terapija opstipacije kod vegetativnog nadrazivanja.

- Indikacija: jacanje misica , redukcija spazma misica, redukcija edema misica...

    Jonoforeza je postupak aplikacije lekova bez ozledjivanja koze. Ona se sastoji u disociranju potrebnih medikamenata u vodenom rastvoru na jone. Ova metoda primenjuje se kod oboljenja koze i sluzokoze , kod svih aktogenih , reumaticnih, mijalgicnih i slicnih oboljenja kao i pri smetnjama krvotoka.

    Neofaradska struja se koristi za terapiju stadijuma recidiva muskulatorne mlitavosti ( faradijski nadrazljiva muskulatura) , atrofije radi sprecavanja tromboze i slicno.

    Ultranadrazajne \Traebartove\ struje Ova terapija je naslla primenu kod bolova i spazma misica kao i kod perifernih ostecenja krvotoka . Imaju analgetsko dejstvo , doprinose relaksaciji i poboljsanju cirkulaciji. Ove struje se jos nazivaju i Treabert-ove struje.

    Interferentne struje su naizmenicne sinusoidne struje niske modulacione frekvencije. Nastaju ukrštanjem dveju struja srednje frekvencije i dizajnirao ih je fizicar Hans Nemek pa se zovu Nemekove struje. One poboljšavaju trofiku tkiva, pospešuju reapsorpciju edema i oslobadaju vazoaktivne materije. Deluju analgeticki tj. smanjuju bol, poboljšavaju cirkulaciju krvi i limfe. Pospešuju osteogenezu pri prelomima kostiju i regeneraciju perifernih živaca.
- Indikacije: artroze, artritisi, periartritis, epikondilitis, entezopatije, neuralgije, cervikalni i lumbalni sindrom, distorzija, kontrakture i frakture, itd.
- Kontraindikacije: važe kao i za Galvansku struju.

Ruske struje - su naizmenicne isprekidane sinusoidne struje frekvencije 2500 Hz. Pogodne su i za stimulaciju mišića, njihovo jacanje i hipertrofiju. Takode suprimiraju bol, izazivaju reapsorpciju otoka.

- Indikacije: stimulacija i jačanje mišića, kod idiopatskih skolioza i posttraumatskog stanja.

- Kontraindikacije: važe kao i za Interferentnu struju

Transkutana elektricna nervna stimulacija - TENS - je nacin lecenja simptoma bola draženjem senzitivnih nervnih završetaka. Koristi se za supresiju akutno hronicnog neurogenog bola, postoperativnog bola i bola kod malignih obolenja.

- Indikacije: artroze, artritisi, periartritis, epikondilitis, neuralgije, radikulopatije, distorzija, kontuzije, subluksacije, sportske povrede, itd.

- Kontraindikacije: trudnoca, ugraden srcani pejsmejker.