Marex centar

FIZIJATRIJA | HIDROTERAPIJA

Hidroterapija se zasniva na korišćenju vode u svim oblicima ( spolja i iznutra) kao pomoćno sredstvo u procesu ozdravljenja .Hidroterapija blagotvorno deluje na telo mehanički, hemijski i termički. Mehaničko delovanje hidroterapije zasniva se na hidrostatičkom pritisku i potisku. Hidrostatički pritisak deluje na telo tako što podstiče limfnu i vensku cirkulaciju. Hidrostatički potisak omogućava lakše pokrete u vodi usled prividnog sanjenja tela za količinu istisnute tečnosti. Hemijsko delovanje hidroterapije sastoji se u resorpciji mineralnih materija , koje iz vode prodiru u tkivo i na organizam imaju farmako-terapiski efekat. Termički efekat hidroterapije zasniva se na toplotnoj provodljivosti i dobrom toplotnom kapacitetu vode.

Hidroterapija se moze primeniti u sledecim slucajevima:

  • povrede mekih tkiva;
  • spazmi misica
  • stanja nakon preloma
  • upalne i degenerativne reumatske bolesti
  • kontrakture zglobova
  • anksioznost
  • tenzija
  • psihicki problemi
Podvodna masaža – uz pomoć pulsatora se koristi mlaz termalne vode pod pritiskom 1-2 atm, poštujući princip venskog krvotoka (od perifernih delova tela ka srcu),uz prolazak galvanske stuje kroz telo bolesnika.

Četvoroćelijske kupke – primenjuju se kod bolesnika koji zbog kontraindikacija ne mogu da koriste kade i bazene( fizikalna terapija vodom )