Marex centar

FIZIJATRIJA | KINEZITERAPIJA

Kineziterapija je sastavni deo fizikalne terapije i rehabilitacije ,vrlo važan segment lečenja jer aktivno uključuje pacijenta .Kineziterapija je vid lečenja koje koristi pokrete kao metodu lečenja.
Zadaci kineziterapije su :
1. prevencija oštecenja funkcije lokomotornog sistema
2. lečenje
3. restauracija funkcije lokomotornog sistema
4. rehabilitacija
Ovi zadaci se odnose na :

 • očuvanje i vraćanje normalne pokretljivosti zglobova
 • očuvanje i vraćanje normalne mišicne snage
 • motorna edukacija -ucenje pokreta
 • motorna reedukacija-ponovno ucenje pokreta
 • očuvanje i vraćanje koordinacije
 • delovanje na centralni i periferni nervni sistem, kardio-vaskularni, respiratorni i koštano-zglobni sistem u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti
 • postizanje dobrog psihickog stanja uz rehabilitaciju

Kineziterapija kod najvažnijih i kljucnih sistema organizma :

1. Kod centralnog i perifernog nervnog sistema:

 • Održavanje motorne šeme pokreta
 • Uspostavlja adekvatnu i kvalitetnu koordinaciju

Kineziterapija kod najvažnijih i kljucnih sistema organizma :

2. Kod mišicnog sistema :

 • Održava i povecava volumen mišica, povecava snagu mišica
 • Popravlja ishranu mišica
 • Sprecava degeneraciju mišica
 • Povecava elasticnost mišica

3. Kod koštano-zglobnog sistema :

 • Sprecava promenu oblika, morfologije i strukture kostiju, sprecava dekalcifikaciju kod nedostatka oslonca pri hodu
 • U decijem uzrastu sprecava nepravilan rast kostiju, nejednaku dužinu kostiju i pojavu lažnog zgloba

4. Kod respiratornog sistema :

 • Produbljuje disanje i stvara uslove za zasicenje krvi kiseonikom
 • Obezbeduje bolju razmenu gasova -sprecava pojavu pneumonije kod ležecih bolesnika
 • Obezbeduje bolje iskašljavanje brohijalnog sekreta

5. Kod kardio-vaskularnog sistema :

 • Povecava ekonomicnost rada srcanog mišića
 • Poboljšava cirkulaciju krvi
 • Stimuliše regenerativne procese tkiva
 • Sprecava zastoj krvi, otoke tkiva, vensku trombozu ekstremiteta, smanjenje snage srcanog mišica.

6. Kod gastro-intestinalnog sistema :

 • Poboljšava rad creva i lucenje crevnih sokova
 • Sprecava spuštanje unutrašnjih organa

7. Poboljšava i stabilizuje psihicko stanje .