Marex centar

FIZIJATRIJA | KRIOTERAPIJA

Fizikalna terapija - kriterapija predstavlja primenu ledenih kompresa,leda,ledene vode,hladnog vazduha i lako isparljivih tečnosti.

Indikacije:

- zatvorene povrede mekih tkiva,kontuzije kostiju,distorzija,distenzija,ruptura,luksacija i fraktura
- akutna eksudativna zapaljenja 8antiflogisticki efekat)
- hematom
- spasticnost (gama spasticnost),oštećenje centralnog motornog neurona
- priprema za kinezi terapiju
- sudekova osteodistrofija (pocetni stadijum)

Kontraindikacije:
- teža oštecenja cirkulacije u perifernim arterijama
- oštecenje senzibiliteta
- alergija na hladnocu
- hronicna proliferativna reumatska zapaljenja (reumatski artritis)