Marex centar

FIZIJATRIJA | TERMOTERAPIJA

Fizikalna terapija - Termoterapija tj. toplotna terapija je primena toplote u lečenju i osposobljavanju bolesnih i povređenih i zasniva se na svojstvu organizma da prima toplotu iz sredine, ukoliko je zagrejanost te sredine veća ili da je preda okolini ako je temperatura tela viša od temperature okoline.
- Parafangoterapija je jednostavna i konforna metoda kojom se postiču dobri rezultati u terapiji. Koristi se u tecnom stanju sa tackom topljenja oko 50C.
- Nakon skidanja parafangaa koža je crvena, vlažna, topla i elasticna.
- Primena parafanga može biti samostalna ili uvod u neku od procedura fizijatrije.